Nikola Mojsl

Nikola Mojsl

Mamok

Silicon and mixed media
30x20x20 cm
2016