Nikola Mojsl je český sochař - zabývající se tvorbou interiérových a exteriérových plastik z oceli.


MgA. Nikola Mojsl
*1993 | Turnov | Czech Republic

2019 - dosud | volná tvorba

Vzdělání | Education

2013 - 2019
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně | ateliér sochařství 1
vedoucí ateliéru - Michal Gabriel

2008 - 2012
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola - Turnov | umělecké kovářství a zámečnictví

Listopad 2015
Stipendijní pobyt | School of Visual Arts | New York

Skupinové výstavy | Group exibitions

2019
Diplomanti FaVU 2019 | Dům pánů z Kunštátu | Brno

2018
Outside These Walls | SVA Flatiron gallery | New York
Digital Exchange 3 | Galerie FaVU | Brno
Analog versus Digital | Galerie města Trutnova | Trutnov

2017
Proměny Stiassni | Vila Stiassni | Brno

2016
IX Bienále Zpřítomnění | Dolní Kounice
AS1 Fragmetny současnosti | galerie Mariánská | České Budějovice
Digital Exchange | Galerie města Trutnova | Trutnov

2015
Digital Exchange 2_Hi Rez/Lo Rez | SVA Flatiron gallery | New York
Digital Exchange 2 | Topičův salon | Praha
Crashtes 5_Transmise | Topičův salon | Praha
Autoportrét | Divadlo reduta | Brno